Regulamin sklepu

Regulamin sklepu APNSMB ważny od 25 grudnia 2014r. 

APNSMB jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie APNSMB.pl, prowadzonym przez firmę TTS Company Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176531, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.011.068,60 PLN w całości opłacony oraz NIP: 5260214172. 
Dane kontaktowe: 
TTS Company Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
tel. +48 22 868 40 42
fax. +48 22 272 94 85
apnsmb@tts.com.pl1.Firma TTS Company Sp. z o. o. prowadzi w domenie APNSMB.pl wyłącznie sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony APNSMB.pl. 
W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu Klient zakłada konto dokonując rejestracji. Konto ma charakter bezterminowy i może zostać usunięte na prośbę Klienta. Założenie konta jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, którego postanowienia Klient akceptuje w trakcie składania zamówienia/zakładania konta. 
3. Klient w trakcie procesu rejestracji i zakładania konta wypełnia formularz rejestracyjny. Na wskazany podczas rejestracji adres email Klient otrzymuje wiadomość celem potwierdzenia rejestracji Konta w systemie sprzedaży APNSMB. Potwierdzenie przez Klienta rejestracji powoduje aktywacje Konta i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasadami prowadzenia sprzedaży w systemach APNSMB. 
4. Produkty prezentowane na stronach APNSMB są fabrycznie nowe i wolne od wad. 
5. Na stronach APNSMB eksponowane są zarówno ceny netto jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT). 
6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W zależności od zamówionego towaru, faktura VAT dostarczana jest w tradycyjny sposób wraz z towarem (fizycznym) lub elektronicznie na adres Klienta wskazany w zamówieniu w przypadku towarów niewymagających fizycznego dostarczenia (licencje elektroniczne, subskrypcje i usługi). 
7. Doręczeniem przedmiotów zamówienia zajmuje się firma kurierska DHL lub DPD, z którymi firma TTS Company Sp. z o. o. posiada umowy w tym właśnie zakresie. W wyjątkowych przypadkach na wyraźną prośbę Klienta na terenie Warszawy istnieje możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia kurierem miejskim, a szczegóły dotyczące firmy przewozowej i ceny ustalane są z Klientem indywidualnie. Ceny standardowych usług kurierskich prezentowane są podczas składania zamówienia. 
8. Złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty w systemie sprzedaży APNSMB, nakłada na klienta obowiązek dokonania płatności za zamówione produkty nie później niż do 14 dni od złożenia zamówienia. 
9. Firma TTS Company Sp. z o. o. udostępnia Klientom w swoich serwisach następujące formy płatności: 
- Gotówką przy odbiorze przesyłki - płatność pobiera kurier w momencie dostarczenia zamówionych produktów. Wysokość kwoty, jaką można zapłacić gotówką ograniczona jest do 6500 zł brutto. 
- Przelewem na konto bankowe/na podstawie faktury proforma - na żądanie wystawiamy faktury proforma. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto TTS Company Sp. z o. o.
- Przelewem Online - obsługę płatności realizuje firma Przelewy24. Firma TTS Company Sp. z o. o. nie posiada żadnego dostępu do danych osobowych Klientów podawanych w trakcie autoryzowania płatności. Przy tej formie płatności nie jest pobierana dodatkowa prowizja. 
- Kartą płatniczą (Visa, MasterCard) - obsługę płatności realizuje firma Przelewy24 (przelewy24.pl). Firma Przelewy24.pl dopuszcza trzykrotną próbę autoryzacji karty dla danego zamówienia. Firma TTS Company Sp. z o. o. nie posiada żadnego dostępu do danych osobowych Klientów podawanych w trakcie autoryzowania płatności. Przy tej formie płatności nie jest pobierana dodatkowa prowizja. 
10. Klienci dokonujący zamówienia bez rejestracji są zobowiązani do dokonania przedpłaty za pomocą jednego z wymienionych w pkt. 9 sposobów płatności - Przelewem Online lub Kartą płatniczą/Kartą kredytową. Realizacja zamówienia następuje w chwili odnotowania przez firmę TTS Company Sp. z o. o. wpłynięcia na konto całości środków za zamówione przedmioty. 
11. Czas dostawy produktów z zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie TTS Company Sp. z o. o. oraz Dystrybutorów. Realizacja zamówienia nie może przekraczać 30 dni, w przypadku gdy realizacja zamówienia może przekroczyć wyżej wymieniony termin, klient informowany jest przez obsługę APNSMB o możliwym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 
12. Wszystkie produkty oferowane na stronach APNSMB mogą posiadać gwarancję. Gwarancja może być udzielona przez producenta, dystrybutora lub sprzedawcę. Okres na jaki udzielana jest gwarancja eksponowany jest na karcie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych. 
13. Gwarancja na produkt nie wyłącza i nie ogranicza rękojmi za wady produktu. 
14. Firma TTS Company Sp. z o. o. odpowiada za wady produktów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
15. Sprzedaż niebędąca sprzedażą konsumencką, wyłącza przepisy o rękojmi, które są zawarte w Kodeksie Cywilnym. 
16. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć w formie elektronicznej wypełniając formularz reklamacji i przesyłając go na adres apnsmb@tts.com.pl, ewentualnie w formie pisemnej przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny: TTS Company Sp. z o. o. ul. Domaniewska 42 03-934 Warszawa z dopiskiem: APNSMB - Reklamacja W związku z tym, iż koszt odesłania towaru ponosi TTS Company Sp. z o. o., w celu nadania indywidualnego nr RMA prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą APNSMB. 
17. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, będącego konsumentem wady produktu, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad. 
18. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia od Klienta. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Klienta w ciągu 14 dni przez TTS Company Sp. z o. o., uznaje się żądania Klienta za uzasadnione. 
19. Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Powyższe prawo nie obejmuje produktów i usług, które zgodnie z obowiązującym prawem nie podlegają zwrotowi*. 
* Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku do umów: 
- o świadczenie usług, kiedy usługa została wykonana na zlecenie i za zgodą Klienta, 
- gdzie przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu indywidualizowanych potrzeb Klienta; 
- w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu do Klienta, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami; 
- gdzie przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
20. Informacje znajdujące się na stronach APNSMB nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przez Internet na stronach APNSMB, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach określonych w zamówieniu oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
21. Dane osobowe podawane przez Klientów są zbierane i przetwarzane przez TTS Company Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za wyraźną zgodą Klienta dane te mogą wykorzystywane w celach marketingowych. Klient w dowolnej chwili może cofnąć taką zgodę informując firmę w wybrany przez Klienta sposób, korzystając z danych teleadresowych zawartych na początku niniejszego regulaminu. 
22. TTS Company Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zobowiązuje TTS Company Sp. z o. o. do poinformowania Klientów w jasny i czytelny sposób o wprowadzonych zmianach. 
23. W pozostałych kwestiach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
24. Wszystkie spory wynikające z działalności TTS Company Sp. z o. o. dotyczące serwisu APNSMB.pl rozstrzygane będą przez sądy powszechne. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów konsumenckich. 
Więcej informacji www.uokik.gov.pl. 

Przykładowy Formularz odstąpienia od umowy 

Ja ............................................................ informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży niżej wymienionych produktów: . ......................................................................................., ........................................................................................, ........................................................................................, 
Zamówienie nr ...................... Data złożenia zamówienia ........................, 
Data odbioru towaru ....................................... 
Dane kontaktowe: Imię i nazwisko................................................................................. Adres................................................................................................ Data.................................................................................................. 
Email………………………………………… 
Tel. …………………………………………..

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl